Do redakcji powinny zostać skierowane długie teksty, np. książki, doktoraty, e-booki – ponieważ na tym etapie oceniana jest ich spójność.

Na czym polega redakcja tekstu?

Redakcja tekstu to tzw. pierwsze czytanie po autorze. Zwykle eliminuje większość błędów (większość, nie wszystkie).

W redakcji sprawdzam tekst na 4 poziomach:

  1. strukturalnym (np. wskazuję miejsca niespójnej fabuły, błędy logiczne, braki, ujednolicam zapisy, sugeruję rozwinięcie myśli, sprawdzam źródła, proponuję dostosowanie do polskich realiów itp.);
  2. stylistycznym (eliminuję: skróty myślowe, zbyt wiele przymiotników, za trudne słownictwo, żargon, bełkot, wtrącenia modnych wyrazów, powtarzanie tej samej treści, wprowadzam płynne przejścia między akapitami);
  3. składniowym (eliminuję powtórzenia, sprawdzam związki frazeologiczne, długość i logiczny układ zdań, elementy łączące wypowiedzenia, zaimki, operatory międzyzdaniowe, bliskość podmiotu i orzeczenia);
  4. leksykalnym (tu najczęściej poprawiam literówki, proponuję wyrazy, które będą brzmiały lepiej, ale nadal zachowają sens wypowiedzi).

Jak wygląda redakcja tekstu w praktyce?

To wszystko robię w Wordzie (albo w Google Docs) w trybie śledzenia zmian i w komentarzach – autor widzi wszystkie mojej poprawki, zgadza się na nie albo nie. Nie przewracam tekstu do góry nogami! Zachowuję autorski styl. Nie hejtuję, nie krytykuję, z życzliwością odnoszę się do topornych fragmentów tekstu.

Zobacz przykłady komentarzy w Wordzie, które daję podczas redakcji tekstu.

Ile kosztuje redakcja tekstu?

Redakcję wyceniam na podstawie liczby znaków i stopnia trudności tekstu. Redakcja krótkiego tekstu (do 2 arkuszy wydawniczych*) to koszt 10 zł za stronę znormalizowaną*. Redakcja długiego tekstu (powyżej 2 arkuszy) to 150-200 zł za arkusz. Minimalna wartość zamówienia to 40 zł.

* Arkusz wydawniczy = 40 000 znaków ze spacjami

** Strona znormalizowana = 1800 znaków ze spacjami

Motto pracowni edytorskiej ŻÓŁĆ brzmi: „Czytelnik nasz pan”. Odbiorca twojego tekstu jest najważniejszy! Jeśli chcesz zrobić na nim pozytywne wrażenie – napisz do mnie maila lub wiadomość na Messengerze.