Polityka Prywatności / RODO

 

Administratorem Twoich danych jest Pracownia edytorska ŻÓŁĆ Andrea Smolarz

 z siedzibą przy ul. Róż 11, 47-320 Gogolin, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 1990104703, REGON: 385721959. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: and.smolarz@gmail.com

 

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Róż 11, 47-320 Gogolin.

 

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 

  • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych. 

 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: and.smolarz@gmail.com. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Pracownię edytorską ŻÓŁĆ w ramach zawieranych z Tobą umów.

 

NEWSLETTER

Zebranymi danymi zarządzam dzięki systemowi MailerLite – polityka prywatności

Twoje dane osobowe podane podczas zapisu zbieram w celu wysyłki newslettera, czyli informacji o projekcie wydawniczym nazwanym roboczo Książka na Prezent. Niezbędne jest mi imię, bym wiedziała, jak się zwracać do odbiorcy oraz adres e-mail, by umożliwić im odbiór wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez tych dwóch informacji nie uda mi się wysłać e-maila. W stopce każdej wiadomości udostępniam link umożliwiający wypisanie się z subskrypcji. Wypis jest równoznaczny z usunięciem danych z bazy.

W związku z powyższymi informacjami informuję, że powierzam dane UAB “MailerLite”, Paupio g. 28, LT-11341 Vilnius – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera.